KULTURNO - RAZVOJNI CENTAR OPĆINE BILJE

PRIPREMA PROGRAMA I RAZVOJNIH PROJEKATA

Priprema programa i razvojnih projekata jedna je od temeljnih aktivnosti Kulturno-razvojnog centra Općine Bilje predstavlja važan instrument poticanja ravnomjernog regionalnog razvoja. Kulturno- razvojni centar Općine Bilje  pruža tehničku pomoć zainteresiranim građanima i javnim ustanovama s područja Općine Bilje u vidu :

• praćenja i informiranja korisnika o mogućnostima financiranja
• uspostave i razvoja partnerstva,
• uspostave i jačanja prekogranične i međunarodne suradnje,
• stručne podrške u pripremi dokumentacije potrebe za prijavu na natječaje, 
• edukacije korisnika.

PROJEKTI U SURADNJI SA
OPĆINOM BILJE

LINK
Skip to content