ZAVRŠNA KONFERENCIJA PREDSTAVLJANJA REZULTATA PROJEKTA – Wild Danube Tour – Ruta dunavske divljine

Projekt Wild Danube Tour sufinanciran je sredstvima iz EFRR i IPA II fondova Europske unije.Vrijednost projekta: 412.141,00 euraKroz projekt Općina Bilje provela je kompletnu adaptaciju zgrade Turističke zajednice u sklopu koje će biti uređen i multimedijski centar sa konferencijskom dvoranom i opremljen svom uredskom opremom, gdje će biti postavljena multimedijska izložba i promidžbeni video – prirodnih bogatstava područja u trajanju od 10 minuta.Također u sklopu projekta nabavljeno je 20 bicikla od čega 10 električnih, te će biti uređena stanica za servis bicikala.Završetak projekta i upotreba objekta očekuje se polovicom prosinca 2021. god.

Wild Danube Tour – Ruta dunavske divljine – promidžbeni video – prirodnih bogatstava područja; autor Mario Romuli – link

Skip to content