KULTURNO - RAZVOJNI CENTAR OPĆINE BILJE

DIGITALNA PRISTUPAČNOST

Hrvatski sabor u veljači 2019. godine donio je Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj: 17/19), koji propisuje mjere kojima se osigurava pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom.

Na internet stranici https://krc.bilje.hr/ dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje stranici https://krc.bilje.hr/ da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG2.1.) Izbornik pristupačnosti stranice https://krc.bilje.hr/ aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u lijevom gornjem uglu stranice. 

Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti odaberite opciju koja vam najviše odgovara. Kao tijelo javnog sektora, KULTURNO RAZVOJNI CENTAR OPĆINE BILJE nastoji svoje internet stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/2019), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internet stranicu KRC Općine Bilje.

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ​(“Narodne novine”, broj 17/2019), zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Neusklađenost sa zakonom
Neki medijski zapisi (slike), nemaju opise, pojedine PDF datoteke sadržane u objavama, prava na pristup informacijama, nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je  o aktima koji se objavljuju radi prava na pristup informacijama (opći i drugi akti), javnosti rada predstavničkog tijela (pozivi i zapisnici sa sjednica), koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana. Pojedine poveznice nemaju prikladni opis, pojedine poveznice nalaze se u slici pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama, datoteke „pdf“ otvaraju se u novom prozoru preglednika, kontrast na nekim poveznicama nije dovoljno izražen, potrebno je dodatno urediti opcije pristupačnosti za slijepe osobe.

Za sve neusklađenosti internet stranice https://krc.bilje.hr/ pod prethodnom točkom KRC Bilje se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona. Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva. U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine KRC Bilje kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Ova je Izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11.10.2018. godine. 

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti putem web stranice WAVE Web Accessibility Evaluation Tool: https://wave.webaim.org/ ) te su uočena iznad navedena odstupanja.Sve upite vezane za pristupačnost službene mrežne stranice Kulturno - razvojnog centara Općine Bilje korisnici mogu uputiti Kulturno - razvojni centar Općine Bilje na gore navedene podatke ili uputiti e-pošta: krc@bilje.hr

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Skip to content