Digitalna pristupačnost

Hrvatski sabor u veljači 2019. godine donio je Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj: 17/19), koji propisuje mjere kojima se osigurava pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom.

Na internet stranici https://krc.bilje.hr/ dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje stranici https://krc.bilje.hr/ da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG2.1.)

Izbornik pristupačnosti stranice https://krc.bilje.hr/ aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u lijevom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti odaberite opciju koja vam najviše odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, KULTURNO RAZVOJNI CENTAR OPĆINE BILJE nastoji svoje internet stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/2019), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internet stranicu KRC Općine Bilje

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/2019), zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj


Neusklađenost sa zakonom

– Neki medijski zapisi (slike), nemaju opise.

– Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama Prava na pristup informacijama, nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o aktima koji se objavljuju radi prava na pristup informacijama (opći i drugi akti), javnosti rada predstavničkog tijela (pozivi i zapisnici sa sjednica), koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

– Pojedine poveznice nemaju prikladni opis.

– Pojedine poveznice nalaze se u slici pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama.

– Datoteke „pdf“ otvoraju se u novom prozoru preglednika.

– Kontrast na nekim poveznicama nije dovoljno izražen.

– Potrebno je dodatno urediti opcije pristupačnosti za slijepe osobe

Za sve neusklađenosti internet stranice https://krc.bilje.hr/ pod prethodnom točkom OPĆINA Bilje se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine OPĆINA Bilje kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11.10.2018. godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti putem web stranice WAVE Web Accessibility Evaluation Tool: https://wave.webaim.org/ ) te su uočena iznad navedena odstupanja.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane za pristupačnost službene mrežne stranice Kulturno Razvojni Centar Općine Bilje korisnici mogu uputiti Kulturno Razvojni Centar Općine Bilje na gore navedene podatke ili uputiti e-pošta:

Skip to content